Inspectie geeft duidelijkheid over aantal lessen LO in het VO!‏

door | 22 oktober 2014

Bericht van het centraal bureau:

Op verzoek van de KVLO hebben het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie nog eens precies gekeken naar de betekenis van het amendement uit 2006, dat het aantal lesuren LO in het VO regelt. Daarover bestond veel onduidelijkheid en verwarring, omdat er soms werd gerekend met een gemiddelde voor het hele VO (‘ongeveer 2 uur’) en soms met de exacte lessentabel van de betreffende school uit 2005.

De onderwijsinspectie heeft nu per schoolsoort (VMBO, HAVO, VWO) bepaald hoeveel uren lichamelijke opvoeding er gegeven moeten worden. Voor het VMBO geldt gemiddeld 2.5 uur per week, voor het HAVO gemiddeld 2.2 uur per week en voor het VWO gemiddeld 2 uur per week.

Hier de LINK naar de tekst in de nieuwsbrief van de inspectie met bijbehorende PDF-document, of de TEKST van de nieuwsbrief integraal overnemen:

LINK:

http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/e-nieuws-voortgezet-onderwijs-oktober-2014.html#Hoeveel uur lichamelijke opvoeding moet er gegeven worden?

 

TEKST NIEUWSBRIEF INSPECTIE:

Hoeveel uur lichamelijke opvoeding moet er gegeven worden?

Er is de laatste tijd veel gesproken over hoeveel uren lichamelijke opvoeding gegeven moeten worden. De lessentabel is in 2005 vervallen, maar voor het vak lichamelijke opvoeding is een uitzondering gemaakt. Bij veel scholen heerst echter onduidelijkheid wat dit nu precies betekent. In de notitie ‘Hoeveel uren lichamelijke opvoeding moeten worden gegeven op scholen voor voortgezet onderwijs?’  (PDF, 74 kB) is de beleidslijn uitgewerkt die wij als uitgangspunt hanteren in ons toezicht.

De beleidslijn is in afstemming met het ministerie van OCW opgesteld. Dit is gebeurd naar aanleiding van de wens van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) om de uren voor het vak lichamelijke opvoeding te kwantificeren en te borgen.

===============================================================

Meer aandacht nodig voor het VMBO

De KVLO is blij met deze uitleg en bepaling, omdat het duidelijkheid schept en in lijn is met het aantal uren dat in het amendement wordt genoemd (de minimumlessentabel uit 2005).

Dit is vooral goed nieuws voor de grote groep VMBO-leerlingen die op dit moment te weinig gymlessen krijgt (20-30%), zoals blijkt uit de onlangs verschenen nulmeting van het Mulier Instituut dd. 19-09-2014. [Link naar nulmeting Mulier of PDF-bestand]. De KVLO wil daar waar mogelijk scholen helpen een extra inhaalslag te maken voor deze groep leerlingen.

Voor het PO lijkt een stevig fundament ook in zicht te komen

Met de onlangs aangenomen moties van de Tweede Kamer dd. 07-10-2014, waarin zij de regering oproept om scherper toezicht te houden op minimaal 2 uur bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde en vakbekwame (vak)leerkracht, lijkt er ook voor het PO een steviger fundament te komen voor voldoende en goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen. [link naar moties VAO Bewegingsonderwijs]. Wij gaan er vanuit dat de 400.000 kinderen die nu nog maar 1 uurtje gym krijgen, snel minimaal twee uur gymles krijgen van een echte gymleraar en daarmee meer kansen krijgen op een actieve en gezonde leefstijl met blijvend beweegplezier!

Een gedachte over “Inspectie geeft duidelijkheid over aantal lessen LO in het VO!‏

Reacties zijn gesloten.