Moet de gymles ‘vrouwelijker’….? (reactie KVLO)

In het artikel van Trouw dd. 10-06-2014 wordt melding gemaakt van een breed onderzoeksrapport van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen naar de psychosociale gezondheid en leefstijl bij jongeren tussen 13 en 19 jaar. In die fase beweegt 37 procent van de meisjes dagelijks onvoldoende t.o.v. 21 procent van de jongens. Onder andere de gymles […]